Maatgevend is echter niet alleen de voor de uitoefening van het bankbedrijf vereiste en door de coöperatieve Rabobank zelf op te brengen vermogensgroei, maar zijn ook de tarieven waartegen de leden en cliënten worden gefinancierd. Op dit vlak was het resultaat in het verslagjaar voor verbetering vatbaar. Voortzetting van het op kosten matiging gerichte beleid en verhoging van de commerciële effectiviteit blijven daarom geboden. Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 1993 van de Rabobankorganisatie 48 49

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1993 | | pagina 26