Personalia (per 1 maart 1993) Raad van Toezicht drs. R. Zijlstra, voorzitter drs. J. J. Schouten, plaatsvervangend voorzitter K. Dijksterhuis, secretaris prof.mr. P.A. Stein, plaatsvervangend secretaris L.G. J. Alkemade J.F. Marsman ir. N. Köster-Constandse prof. dr. ir. J. de Hoogh J. van der Worp M. J. Varekamp A.J.A.M. Vermeer W. M. Frijlink-van de Ven prof.dr. J. Bilderbeek drs. H.G. J. Hermsen P.L.A. van Horen drs. P.A.A.M. Rutten M.A. Bierens prof.dr. A. H. van der Zwaan B.P.S. de Boer A.Th. te Bokkel Raad van Beheer mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter mr. J. L. M. Niers, plaatsvervangend voorzitter R. Renkema, secretaris prof.dr. N.H. Douben, plaatsvervangend secretaris ir. D. Luteijn drs. G. van den Berg prof.dr. P.W. Moerland ir. A. J. Latijnhouwers W. Meijer Hoofddirectie drs. H. H. F. Wijffels, voorzitter drs. PM. Burghouts F. H. Schreve H. van den Broek J. van Rijn drs. H. Visser drs. D. J. Groninger 6 Directeuren drs. G. Bouwkamp, Facet BV prof. ir. W. L. van Dinten, Stafgroep Strategie mr. C. J. B. Ebeling, Juridische en Fiscale Dienst (t/m 31 maart 1993) mr. H.G. Gentis, Directoraat Bedrijfsrelaties dr. W. M. van den Goorbergh, Directoraat Financiële Markten H.E. van de Kerk, Bedrijven drs. W.J. Kolff, Directoraat Corporate Finance mr. T. H. M. Schijf, Juridische en Fiscale Dienst, secretaris Hoofddirectie drs. D.J.M.G. Baron van Slingelandt, Directoraat Internationaal A.C. Steketee, Ob/igobeheer drs. E. J. van der Stroom RA, Accountantsdienst J.J. Verhaegen, Betalingsverkeer C. Voogt, Centrale Dienst Personeel mr. J.M. Vullings, Particulieren drs. P.P.M. van der Weijden, Bedrijfsvoering Aangesloten Banken Onderdirecteuren R.A. Arnold, Directoraat Internationaal drs. H.C.G. Bak, regio Roermond drs. H.J.C. Baken RA, Logistiek drs. A. M. A. W. Balm, regio Bergen op Zoom ing. C. Bottema, Produktgroep Bedrijfsfinancieringen C. F. Broekhuyse RA, Directoraat Internationaal H.M. Geukers, Directoraat Financiële Markten drs. J.C. Hazen, regio Haarlem drs. W. P. M. van 't Hooft, Directoraat Corporate Finance J.A. J.C. Jansen, regio Eindhoven W. de Jong, regio Noord Nederland H. Klein RA, Accountantsdienst drs. K. J. Merk, regio Rotterdam J.E.B. Migchelsen, regio Oost Nederland ir. D.W. Okker, Facet BV drs. K.G. Plasman, Directoraat Bedrijf srelaties ir. E. M. Rintel, Facet BV C. L.A. van Roovert, Centrale Dienst Financieel Economisch Beheer mr. G. P. M. van der Schrieck, kantoor Londen C.A.V. van Tiggelen, Bedrijfsvoering Aangesloten Banken drs. J. I. van der Velde, Directoraat Bedrijfsrelaties drs. W. Wagner, Directoraat Internationaal ir. W. H. I. Zwart, bijzondere taken Accountants Moret Ernst Young Accountants

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1992 | | pagina 5