Inhoudsopgave 6 Personalia 8 Vijf jaar kerngegevens 9 Aan de Algemene Vergadering 11 Jaarverslag 12 De Rabobankorganisatie in 1991 18 Financieel-economische omgeving 26 Zakelijke markt 34 Markt voor particulieren 40 Medewerkers 44 Concerndochters 48 Balans en resultaat 53 Jaarrekening 54 Geconsolideerde balans per 31 december 1991 56 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1991 57 Toelichting 61 Toelichting geconsolideerde balans 68 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening 70 Deelnemingen 71 Minderheidsdeelnemingen 72 Overige gegevens 74 Buitenlandse vestigingen, deelnemingen en vertegenwoordigingen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1991 | | pagina 4