Personalia (per 1 april 19911 RAAD VAN TOEZICHT drs. R. Zijlstra, voorzitter drs. J.J. Schouten, plaatsvervangend voorzitter K. Dijksterhuis, secretaris H.J. Kloosterboer, plaatsvervangend secretaris L.G.J. Alkemade J.F. Marsman prof.mr. RA. Stein ir. N. Köster-Constandse prof.dr.ir. J. de Hoogh J. van der Worp M.J. Varekamp Sj. Boersma A.J.A.M. Vermeer W.M. Frijlink-van de Ven prof.dr. J. Bilderbeek drs. H.G.J. Hermsen P.L.A. van Horen drs. P.A.A.M. Rutten M.A. Bierens prof.dr. A.H. van der Zwaan raad VAN BEHEER mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter mr. J.L.M. Niers, plaatsvervangend voorzitter R. Renkema, secretaris prof.dr. N.H. Douben, plaatsvervangend secretaris ir. D. Luteijn drs. G. van den Berg prof.dr. P.W. Moerland ir. A.J. Latijnhouwers HOOFDDIRECTIE drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter drs. PM. Burghouts H. van den Broek J. van Rijn drs. H. Visser drs. D.J. Groninger F.H. Schreve (per 7 mei 1991) drs. H.H.J. Bol, secretaris DIRECTEUREN mr. F.H. Brust, bijzondere taken prof.ir. W.L. van Dinten, hoofd Stafgroep Strategie mr. C.J.B. Ebeling, hoofd Juridische en Fiscale Dienst mr. H.G. Gentis, hoofd Directoraat Bedrijfsrelaties dr. W.M. van den Goorbergh, hoofd Directoraat Financiële Markten H.E. van de Kerk, directeur Bedrijven drs. D.M.J.G. Baron van Slingelandt, hoofd Directoraat Buitenland A.C. Steketee, directeur Obligobeheer drs. E.J. van der Stroom RA, hoofd Accountantsdienst J.J. Verhaegen, hoofd Directoraat Bedrijfsvoering Centrale Bankbedrijf; Logistiek C. Voogt, hoofd Centrale Dienst Personeel mr. J.M. Vullings, directeur Particulieren drs. PPM. van der Weijden, directeur Bedrijfsvoering Aangesloten Banken ONDERDIRECTEUREN drs. H.C.G. Bak, regiodirecteur Roermond drs. A.M.A.W. Balm, regiodirecteur Bergen op Zoom ing. C. Bottema, hoofd Produktgroep Bedrijfsfinancieringen drs. G. Bouwkamp, hoofd Centrale Dienst Informatica C.F. Broekhuyse RA, plv. hoofd Directoraat Bedrijfsrelaties H.M. Geukers, plv. hoofd Directoraat Financiële Markten drs. W.P.M. van 't Hooft, directeur Rabo Merchant Bank NV J.A.J.C. Jansen, regiodirecteur Eindhoven W. de Jong, regiodirecteur Noord-Nederland drs. W.J. Kolff, plv. hoofd Directoraat Buitenland drs. K.J. Merk, regiodirecteur Rotterdam J.E.B. Migchelsen, regiodirecteur Arnhem ir. D.W. Okker, hoofd EDP-Audit ir. E.M. Rintel, regiodirecteur Haarlem J. Ruiter, regiodirecteur Zwolle mr. G.P.M. van der Schrieck, hoofd kantoor Singapore H. Steensma, hoofd kantoor New York drs. W. Wagner, plv. hoofd Directoraat Buitenland ir. W.H.I. Zwart, bijzondere taken ACCOUNTANTS Moret Ernst Young, registeraccountants 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 5