Inhoudsopgave 6 Personalia 8 Markante ontwikkelingen in 1990 9 Vijf jaar kerngegevens 10 Aan de Algemene Vergadering 11 Jaarverslag 12 Internationale en nationale economie 17 Bedrijfstakken 22 Uitzettingen 26 Middelen 29 Dienstverlening 34 Verzekeringen 36 Mensen en bedrijfsmiddelen 40 Deelnemingen 42 Balans en resultaat 45 Jaarrekening 46 Geconsolideerde balans per 31 december 1990 48 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1990 49 Toelichting 53 Toelichting geconsolideerde balans 60 Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening 62 Deelnemingen 63 Minderheidsdeelnemingen 64 Overige gegevens 66 Buitenlandse vestigingen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1990 | | pagina 4