Als fotothema voor dit jaarverslag is de bancaire dienstverlening gekozen. Onze bank staat ten dienste van de samenleving. Bedrijven en particulieren maken gebruik van bankdiensten, die zich uitstrekken over vele terreinen. Nationale en internationale grootschalige en kleinschalige zaken vragen bancaire ondersteuning. Bij de foto-opnamen is rekening gehouden met het brede scala waarover de bancaire dienstverlening zich uitstrekt.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 6