Inhoudsopgave Personalia Kerngegevens Aan de Algemene Vergadering Jaarverslag 1983 Algemeen Kredietverlening Overige uitzettingen Toevertrouwde middelen Internationale activiteiten Effectenbedrijf Verzekeringen Reizen Bemiddeling vastgoed Personeel en arbeidsvoorwaarden Opleidingen Automatisering De Lage Landen Organisatorische aspecten Balansontwikkeling en resultaat Jaarrekening Bijlage deelnemingen Accountantsverklaring Statistische gegevens 4 6 12 15 15 16 20 21 24 27 27 28 28 28 31 31 32 32 33 39 54 56 57

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 3