Tien jaar kerngegevens Bedragen in miljoenen guldens 1983 1982 1981 Balanstotaal Uitzettingen Schatkistpapier Effecten Kredietverlening private sector Overige uitzettingen Toevertrouwde middelen Middelen op termijn Spaargelden Rekening-courant: privé-rekeningen overige rekeningen Reserves1 Baten Lasten2 Winst Aantallen Aangesloten banken Vestigingen Personeelsleden 000) 000) 000) 000) 000) Leden (x 1 Spaarrekeningen (x 1 Privé-rekeningen (x 1 Overige rekeningen-courant (x 1 Leninaen (x 1 118286 110158 109481 4621 4666 4027 4 649 3 966 3 294 74038 68201 67 736 8 542 9 334 9 380 22 309 19 983 21 548 54 783 54 759 52 006 6 145 5 780 5 354 5941 5238 4401 5791 5221 4694 3 961 3 702 3 361 3 396 3 213 2 833 566 489 528 955 964 970 3 040 3 051 3 071 28 536 28 020 27 938 880 910 950 8825 8720 8510 3 070 2 940 2 840 435 420 410 930 910 920 1 Na winstverdeling. 2 Inclusief belasting en toevoeging voorziening voor algemene risico's. 58 1980 96 784 3 194 2 698 65 788 6 822 18777 47 350 5 492 4 230 4 139 3 105 2 576 529 1979 89 892 2 524 2 464 61 123 5 724 15 850 43 075 5298 4 034 3 542 2 775 2311 464 1978 73 994 2 236 2 042 51 675 5 850 1 1 778 38571 5 076 4 082 3 112 2 405 2016 389 1977 60 754 2 343 1 906 41 795 5375 7 348 34 184 4510 3 866 2 686 2 188 1 844 344 1976 50 399 2 045 1 892 32 525 5 899 6 575 27 740 3 670 3 334 2279 1 976 1 675 301 1975 43 220 1 805 1 832 26 586 4 880 3 788 25 734 3 126 2 992 1 952 1 656 1 402 254 1974 36 243 1 545 1 524 23318 4 128 4 079 21 876 2 550 2 430 1 674 1 346 1 147 199 978 3 087 26914 950 8 300 2 745 405 920 988 3 094 25 339 951 8075 2615 405 905 1 000 3 102 24 182 935 7775 2 475 400 885 1 013 3 110 22 873 905 7 450 2 345 400 840 1 028 3 130 21 959 875 7 170 2210 400 805 1 050 3 145 20 932 850 6 940 2 055 400 745 1 079 3 155 19854 830 6 725 1 925 400 680 n.b. Vanaf 1977 is overgegaan op een nieuwe spaargelddefinitie. De gegevens betreffende de middelen op termijn en spaargelden zijn vanaf 1977 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 59

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 31