Bijlage: De volgende meerderheidsdeelnemingen zijn in de geconsolideerde cijfers opgenomen: (In de gevallen waarin het belang minder is dan 1 00% is het deelnemingspercentage vermeld). Binnenland N.V. Onroerend Goed Mij. 'Gebeka' te 's-Gravenhage Rabomerica International Bank N.V. te Amsterdam Financieringsmij. 'De Lage Landen' N.V. te Eindhoven 95% B.V. De Lage Landen Factors, Rabobank Nederland te Eindhoven N.V. Handelmij. 'Het Zuiden' te Amsterdam (Onroerend Goed Mij.) Schretlen en Co. N.V. te Amsterdam (Effectenkredietinstelling) H.P. Verbist B.V. te Amsterdam (Bemiddelaar in onderhandse leningen) B.V. Centraal Makelaarskantoor (C.M.K.), in liquidatie, te Eindhoven Vastgoed Ontwikkeling Rabo Nederland B.V. te Utrecht Bodemgoed B.V. te Amsterdam (Onroerend Goed Mij.) Bruns, ten Brink Groep B.V. te Amsterdam (Assurantiemakelaar) Rabo Onroerend Goed Nederland B.V. te Eindhoven Rabobank Nederland Participatiemij. B.V. te Utrecht Raiffeisenhypotheekbank N.V. te Amsterdam Beleggingsmaatschappij Boxtel B.V. te Utrecht Nieuwe Bedrijvencentrum 'Basis' B.V. te Amsterdam Beleggingsmaatschappij Basis Amsterdam B.V. te Utrecht Buitenland Rabobank Curacao N.V. te Willemstad Rabobank Trustmaatschappij Curacao N.V. te Willemstad Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt te Berlijn 84% N.V. Vastgoedmaatschappij 'Croeselaan', te Antwerpen 54 Bijlage: Minderheidsdeelnemingen Te vermelden zijn: Binnenland Bewaarmij. Amvabel N.V. te 's-Hertogenbosch 50% Beheermij. Amvabel N.V. te 's-Hertogenbosch 50% Ondernemend Vermogen Nederland C.V. te Amsterdam 40% Ondernemend Vermogen Nederland Beheer B.V. te Amsterdam 40% Van Lanschot's Beleggings-Compagnie B.V. te 's-Hertogenbosch 40% Bankgirocentrale B.V. te Amsterdam 30% Denarkas B.V. te's-Gravenhage 30% EuroTravellercheque Nederland B.V. te Amsterdam 30% N.V. Beheermij. van het Beleggingsfonds van de 7 te Amsterdam 29% Gilde Venture Fund B.V. te Amsterdam 25% Eurocard Nederland B.V. te Rotterdam 21 Lease Plan Holding N.V. te Amsterdam 19% Risiko Kapitaal Nederland B.V. te 's-Gravenhage 16% B.V. Participatiemij. Risiko Kapitaal Nederland te 's-Gravenhage 16% Support B.V. te Rotterdam 11 N.V. Export Financieringsmij. te 's-Gravenhage 10% N.V. Interpolis te Tilburg 10% Nederlandse Participatie Mij. N.V. te Amsterdam 4% Maatschappij voor Industriële Projecten N.V. te 's-Gravenhage 3% Nederlandse Financ. Mij. voor Ontwikkelingslanden N.V. te 's-Gravenhage 2% Nederlandsche Credietverzekerings Mij. N.V. te Amsterdam 2% De Nationale Investeringsbank N.V. te 's-Gravenhage 1 Buitenland Unico Trading Handelsgesellschaft mbH te Wenen 17% Agri-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil te Porte Alegre 1 5% Unico Investment Fund Management Cy. S.A. te Luxemburg 1 5% London and Continental Bankers Ltd. te Londen 10% Bank Europaïscher Genossenschaftsbanken te Zürich 6% Latin American Agribusiness Development Corporation S.A. te Panama 5% Society forWorldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) te Brussel 1% 55

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 29