Rabobankorganisatie Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1983 1983 1982 Baten Interest Provisie Andere baten f 3 458 906 000 f 418 209 000 f 84 302 000 3961 417000 Lasten Salarissen, pensioenen en sociale lasten f 1 608 335 000 Andere lasten f 614 702 000 Afschrijving op vaste activa f 243 885 000 2 466 922 000 Bruto resultaat Toevoeging aan voorziening algemene risico's Winst vóór belastingen Belastingen Minderheidsbelang derden f 1 494 495 000 f 675 071 000 f 819 424 000 f 253 737 000 f 115 000 565 572 000 489 019 000 42 Rabobankorganisatie Winstbestemming 1983 1982 Winstbestemming Toevoeging aan algemene reserve f 563 807 000 f 487915000 Toevoeging aan reserve niet uitgekeerde resultaten minderheidsdeelnemingen f 1 765 000 f 1 104000 f 565 572 000 f 489 019000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 23