MB'gJ, Het afgelopen jaar is op de Amsterdamse Effectenbeurs sprake geweest van een sterk toegenomen belangstelling voor belegging in effecten. Ook in onze organisatie was dit te merken door een forse stijging van omzetten in het effectenbedrijf 37

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1983 | | pagina 20