Tien jaar kerngegevens Bedragen in miljoenen guldens 1981 1980 1979 Balanstotaal Uitzettingen Schatkistpapier Uitzettingen op korte termijn Effecten Kredietverlening Beleggingen op lange termijn Toevertrouwde middelen Middelen op termijn Spaarrmddelen Rekening-courant: privé-rekeningen overige rekeningen Reserves^ Baten Lasten^ Winst 1 10 433 5 003 4 164 3 223 67 824 5 040 20810 52 006 5 354 4 401 4681 3 358 2 833 525 97 557 3 987 3 275 2 634 65 788 3 547 18 777 47 350 5 492 4 230 4 128 3 105 2 576 529 86 286 2 936 1 682 2 427 61 123 4 042 15 850 43 075 5 298 4 034 3 533 2 775 231 1 464 Aantallen Aangesloten banken 970 978 988 Vestigingen 3071 3 087 3 094 Personeelsleden 27 938 26 914 25 339 Leden (x 1 000) 950 950 951 Spaarrekeningen (x 1 000) 8 510 8 300 8 075 Privé-rekeningen (x 1 000) 2 840 2 745 2 615 Overige rekeningen-courant (x 1 000) 410 405 405 Leningen (x 1 000) 920 920 905 1 Na winstverdeling 2 Inclusief belasting en toevoeging voorziening algemene risico's. 80 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 74 229 2 486 1 653 2 010 51 675 4 197 1 1 778 38 571 5 076 4 082 3 106 2 405 2016 389 61 095 2 699 1 309 1 879 41 795 4 066 7 348 34 184 4 510 3 866 2 686 2 188 1 844 344 50 783 2 448 1 412 1 863 32 525 4 487 6 575 27 740 3 670 3 334 2 279 1 976 1 675 301 43 588 2 193 1 049 1 804 26 586 3 831 3 788 25 734 3 126 2 992 1 952 1 656 1 402 254 36 415 1 737 872 1 498 23 318 3 256 4 079 21 876 2 550 2 430 1 674 1 346 1 147 199 31 175 1 534 389 1 516 20 573 3 117 1 343 21 303 2 118 2 350 1 398 1 076 914 162 27 290 1 906 334 1 480 16 999 2 791 839 19 338 1 731 2 338 1 197 868 734 134 1 000 3 102 24 182 935 7 775 2 475 400 885 1 013 3 110 22 873 905 7 450 2 345 400 840 1 028 3 130 21 959 875 7 170 2210 400 805 1 050 3 145 20 932 850 6 940 2 055 400 745 1 079 3 155 19 854 830 6 725 1 925 400 680 1 133 3 130 18 597 795 6 460 1 765 401 660 1 187 3 072 17 645 731 6214 1 569 398 620 n.b. Vanaf 1977 is overgegaan op een nieuwe spaargelddefinitie. De gegevens betreffende de middelen op termijn en spaarmiddelen zijn vanaf 1977 niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 81

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 42