Aan de bij Rabobank Nederland aangesloten banken Statistische gegevens Wij hebben de eer u te berichten, dat wij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 68 van de statuten, het verslag en de jaarrekening hebben onderzocht. Mede op grond van de verklaring van Moret Limperg Registeraccountants, stellen wij u voor de jaarrekening 1981 goedte keuren, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en de Raad van Beheer en de Hoofddirectie te dechargeren. Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 7 maart 1 982. De Raad van Toezicht R. Zijlstra F.W.J. Kriellaars C.J.F. Oomen G.J.M. Berendsen N. Huyts L.A.M. Elenbaas H. Biemans G.A.A. Horsmans L.G.J. Alkemade T. Meijer Jzn. J.F. Marsman P. Bukman P.A. Stein H.J. Kloosterboer M.P. Zuidgeest N. Köster-Constandse J. de Hoogh J. van der Worp 78

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 41