Rabobank Nederland Voorstel tot bestemming van de winst f 208 839 000 f 45 244 000 163 595 000 f 208 839 000 Accountantsverklaring Het beschikbaar saldo bedraagt: Winst 1 981 Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt: Dividend 8% conform artikel 69 lid 1 van de statuten, reeds als interim dividend uitgekeerd Toe te voegen aan de reserve conform artikel 69 lid 2 van de statuten Na aanneming van het voorstel tot winstbestemming zullen de reserves f 1 1 60 1 40 000 bedragen. Utrecht, 5 maart 1982 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens O.W.A. van Verschuer E.J.M. Kolfschoten J.S. Biesheuvel J.L.M. Niers R. Renkema B. Heringa N.H. Douben De Hoofddirektie P.J. Lardinois J.A. van Ogtrop T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak R.B.J. van Eldik H.J.A.E.M. Klarenbeek H.H.F. Wijffels 76 Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 1981 van de Rabobankorganisatie alsmede de jaarrekening 1 981 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. te Amsterdam gecontroleerd. Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1981 en van het resultaat over 1981. Rotterdam, 5 maart 1 982 Moret Limperg 77

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 40