Rabobank Nederland Balans per 31 december 1981 520 286 000 002 964 000 631 323 000 155 948 000 053 018 000 642 666 000 322 127 000 738 525 000 379 526 000 f 50 446 383 000 f 565 547 000 f 1 160 140 000 f 80 000 000 f 608 487 000 f 1 726 324 000 f 78 641 000 f 7 823 246 000 f 22 580 016 000 f 15 823 982 000 f 50 446 383 000 f 5 247 604 000 63 1981 1980 Activa Kas, kassiers en daggeldleningen Schatkistpapier Bankiers in binnen- en buitenland Uitzettingen op korte termijn Effecten Debiteuren Uitzettingen op lange termijn Deelnemingen Gebouwen en inventaris f 487 771 000 f 3 984 675 000 f 12 102 376000 f 3271 316000 f 2 498 860 000 f 3 270 155 000 f 8 002 726 000 f 4 612 042 000 f 345 881 000 f 38 575 802 000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 5 247 604 000 6 204 654 000 62 1981 1980 Passiva Kapitaal Reserves Kapitaalobligaties Obligatieleningen Leningen Spaarmiddelen Deposito's Crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Gestelde borgtochten en garanties f 565 547 000 f 995 582 000 f 90 000 000 f 590 000 000 f 1910321000 f 65 354 000 f 2 879 336 000 f 21449 779 000 f 10 029 883 000 f 38 575 802 000 f 6 204 654 000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 33