Rabobankorganisatie Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1981 f 1 316 648 000 f 602 765 000 f 154 71 1 000 f 2 074 124 000 f 1 283 692 000 f 472 456 000 f 81 1 236 000 f 286 119 000 f 525 1 17 000 Rabobankorganisatie Winstverdeling 1981 1980 Baten Rente Provisie f 2 796 517 000 f 561 299 000 f 3 357 816 000 f 2 538 751000 f 566 203 000 f 3 104 954 000 Kosten Personeelskosten Algemene kosten Afschrijvingen f 1216 549 000 f 540 419 000 f 140 686 000 f 1897 654 000 Winst vóór voorziening en belasting Toevoeging voorziening algemene risico's Winst vóór belasting Belasting Beschikbare winst f 1 207 300 000 f 377 008 000 f 830 292 000 f 301039 000 f 529 253 000 60 1981 1980 Toegevoegd aan de Algemene Reserve f 525 117 000 f 529 253 000 61

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 32