Rabobankorganisatie Geconsolideerde balans per 31 december 1 981 f f f 59 1981 1980 Activa Kas, kassiers en daggeldleningen 1 045 626 000 f 1 033 903 000 Schatkistpapier 5 002 964 000 f 3 986848 000 Bankiers in binnen- en buitenland f 18 728 757 000 f 12 148 546000 Uitzettingen op korte termijn f 4 164 482 000 f 3 275 420000 Effecten f 3 222 876 000 f 2 634250000 Debiteuren f 12 090 203 000 f 12 310 004 000 Uitzettingen op lange termijn f 63 214 237 000 f 59 434805 000 Deelnemingen f 421 435 000 f 432 108 000 Gebouwen en inventaris 2 542 800 000 f 2 301305 000 f110 433 380 000 f 97 557 189 000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 1001471000 878 032 000 58 1981 1980 Passiva Reserves f 4 680 839 000 Kapitaalobligaties f 80 000 000 Obligatieleningen f 4 298 505 000 Leningen f 6 630 176 000 Spaarmiddelen f 52 005 594 000 Deposito's f 9 801 306 000 Crediteuren f 16 594 892 000 Bankiers in binnen- en buitenland f 1 6 342 068 000 f 1 10 433 380 000 Gestelde borgtochten en garanties f 1 001 471 000 f 4 128 128 000 f 90 000 000 f 3 775 609 000 f 7 856 742 000 f 47 350 235 000 f 7 055 121000 f 17 055 319 000 f 10246 035 000 f 97 557 189 000 f 878 032 000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 31