Inhoudsopgave Personalia Kerngegevens Aan de Algemene Vergadering Economische ontwikkeling Gang van zaken in de organisatie Uitzettingen Toevertrouwde middelen Bijzondere diensten Organisatorische aspecten Bedrijfsresultaten Het bedrijf van Rabobank Nederland Jaarrekening Bijlage deelnemingen Voorstel tot bestemming van de winst Rabobank Nederland Accountantsverklaring Statistische gegevens

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1981 | | pagina 3