Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. Balans per31 december 1975 284 870 000 442 000 000 100 000 000 50 000 000 903172 000 28 856 000 17 955 746 000 705 342 000 305 000 20470 291 000 383 653 000 Activa 1975 1974 Kas, kassiers en daggeldleningen f 337 784 000 f 352073000 Bankiers in binnen- en buitenland f 94 314 000 f 56197000 Schatkistpapier f 2185 118 000 f 1736883000 Uitzettingen op korte termijn f 4 379 323 000 f 2466829000 Effecten f 1 636 432 000 f 1321222000 Debiteuren f 4 466174 000 f 2409038000 Uitzettingen op lange termijn f 6 216151 000 f 5454478000 Deelnemingen f 1 007 524 000 f 948138000 Gebouwen en inventaris f 147 471 000 f 114725000 f 20 470 291 000 f 14859583000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties t 383 653 000 f 262614000 46 1975 1974 Passiva Kapitaal Reserves Kapitaalobligaties Obligatielening Deposito's Spaargelden Crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Onverdeeld winstsaldo Gestelde borgtochten en garanties 250212 000 364000000 100000000 50000000 1274 501 000 25 108000 12098115000 697402000 245000 14859583000 262 614000 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1975 | | pagina 25