Jaarrekeningen Hierna volgt de gecombineerde jaarrekening alsmede de jaarrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. In de gecombineerde jaarrekening zijn verwerkt de gegevens van de gezamenlijke aangesloten banken, van de Centrale Bank met haar meerderheids deelnemingen, van de Rabohypotheekbank n.v. met haar meerderheidsdeelneming, van de Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij Rabobanken g.a. van de Onderlinge Delcrederemaatschappij Centrale Rabobank u.a. en de Onderlinge Waarborg maatschappij Rabobanken g.a. De toelichting op de gecombineerde balans en winst- en verliesrekening, alsmede op de balans en winst- en verliesrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank g.a. is in één opstelling weergegeven. 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1975 | | pagina 22