Kerngegevens" (Bedragen in miljoenen guldens) 1974 1973 Balanstotaal 37 355 31 759 Uitzettingen Schatkistpapier 1 737 1 534 Uitzettingen op korte termijn 2 471 1 066 Effecten 1 506 1 516 Kredietverlening 23 318 20573 Beleggingen op lange termijn 4 274 3 782 Toevertrouwde middelen Middelen optermijn 4 079 1343 Spaargelden 21 876 21 303 Rekeningen-courant: privé-rekeningen 2 550 2 118 overige rekeningen 2 430 2350 Reserves 1 674 1 398 Baten 1 295 1 045 Lasten 903 729 Toevoeging aan de voorziening voor bedrijfsrisico's 101 73 Belasting 143 112 Winst 148 131 Aantallen Aangesloten banken 1 079 1 133 Vestigingen 3155 3130 Personeelsleden 19 795 18552 Leden 830 000 795 000 Spaarrekeningen 6 720000 6460 000 Privé-rekeningen 1 925 000 1 765 000 Overige rekeningen-courant 404 000 401 000 Leningen 720 000 682 000 Voor verdere statistische gegevens wordt verwezen naar blz. 56. 7

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 5