Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. raad van toezicht mr. O.W.A. Baron van Verschuer, voorzitter prof. dr. F.W.J. Kriellaars, plaatsvervangend voorzitter N. Huyts, secretaris G.J.M. Berendsen, plaatsvervangend secretaris L.G.J. Alkemade H. Biemans mr. T. Brouwer L.A.M. Elenbaas R. Hermus ir. G.A.A. Horsmans H.de Jong J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik raad van beheer C.G.A. Mertens, voorzitter mr. C.Th.E. Graaf van Lijnden van Sandenburg, plaatsvervangend voorzitter Jhr. mr. dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, secretaris prof. dr. C.F. Scheffer, plaatsvervangend secretaris mr. J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten mr. J.L.M. Niers R. Renkema 4 hoofddirectie algemeen adviseur directeuren en onderdirecteuren accountants dr. A.J. Verhage, voorzitter drs. R. Manschot, plaatsvervangend voorzitter drs. F.P.J. Bakx, plaatsvervangend voorzitter drs. J.A. van Ogtrop Jhr. mr. J.C. Greven mr. T.J. Jansen Schoonhoven prof. dr. G.J.M. Vlak mr. Ph.C.M. van Campen mr. F.H. Brust, directeur L.J.H.M. Sonnenschein, directeur H.J. Kerkmeester, onderdirecteur mr. H.J.A.E.M. Klarenbeek, onderdirecteur drs. G.A.A. van der Linden, onderdirecteur C.L. van Niekerk, onderdirecteur R.C. Nijmeijer, onderdirecteur drs. A. Nijssen, onderdirecteur mr. M.F.L. Zegers, onderdirecteur Moret Limperg 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 4