Tabel 4 Spaaroverschotten 1970 - 1974 Tabel 5 Tabel 6 (in miljoenen guldens, exclusief rente) 1970 1971 1972 1973 1974 Rabobanken 1 014 1 636 1 681 1 066 - 465 Bondsspaarbanken 325 568 668 527 294 Rijkspostspaarbank 135 388 532 304 252 Overige banken 6 11 10 24 Handelsbanken 1 593 1 398 1 262 - 89 - 501 Totaal 2 073 4 001 4153 1 832 - 420 Aanwas van spaargelden 1970 -1974 (in miljoenen guldens, inclusief rente) 1970 1971 1972 1973 1974 Rabobanken 1 610 2 291 2 451 1 965 573 Bondsspaarbanken 665 958 1 095 1 029 897 Rijkspostspaarbank 405 701 883 709 734 Overige banken 17 24 24 95 21 Handelsbanken 1 818 1 666 1 573 301 - 64 Totaal 3 515 5 640 6 026 4 099 2161 In procenten van het spaartegoed per 1 januari Rabobanken 12,4 15,7 14,5 10,2 2,7 Bondsspaarbanken 8,7 11,6 11,9 10,0 7,9 Rijkspostspaarbank 7,2 11,7 13,2 9,3 8,8 Overige banken 7,1 9,3 8,5 31,1 5,3 Handelsbanken 1 16,4 28,7 21,1 3,3 -0,7 Totaal 11,1 16,2 14,9 8,8 4,3 Spaartegoeden per31 december 1970-1974 (inclusief rente) (in miljoenen guldens) 1970 1971 1972 1973 1974 Rabobanken 14 596 16 887 19 338 21 303 21 876 Bondsspaarbanken 8 262 9 220 10 315 11 344 12 241 Rijkspostspaarbank 5 999 6 700 7 583 8 292 9 026 Overige banken 257 281 305 400 421 Handelsbanken 1 5 799 7 465 9 038 9 339 9 275 Totaal 34 913 40 553 46 579 50 678 52 839 procentuele verdeling Rabobanken 41,8 41,6 41,5 42,0 41,4 Bondsspaarbanken 23,7 22,8 22,2 22,4 23,2 Rijkspostspaarbank 17,2 16,5 16,3 16,4 17,1 Overige banken 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 Handelsbanken 16,6 18,4 19,3 18,4 17,5 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken 2 voorlopige cijfers 58 Tabel 7 Aantallen spaarrekeningen 1970 - 1974 in duizenden 1970 1971 1972 1973 1974 2 Rabobanken 5 469 5 840 6 214 6 460 6 720 Bondsspaarbanken 5182 5 273 5 390 5 426 5 486 Rijkspostspaarbank 5 637 5 594 5 605 5 600 5715 Overige banken 75 77 77 87 90 Handelsbanken 1 1 438 1 729 1 904 2 069 2150 Totaal 17 801 18 513 19190 19 642 20161 indices op basis 1969 100 Rabobanken 109 116 123 128 133 Bondsspaarbanken 103 105 107 108 109 Rijkspostspaarbank 100 99 99 99 101 Overige banken 104 107 107 121 125 Handelsbanken 1 122 147 162 176 183 Totaal 105 109 113 116 119 Gemiddeld tegoed per spaarrekening 1970 1974 in guldens 1970 1971 1972 1973 1974 Rabobanken 2 669 2 892 3112 3 298 3 255 Bondsspaarbanken 1 594 1 749 1 914 2 091 2 231 Rijkspostspaarbank 1 064 1 198 1 353 1 481 1 579 Overige banken 3 427 3 649 3 961 4 598 4 678 Handelsbanken 1 4 033 4 318 4 747 4 514 4314 Totaal 1 961 2191 2 427 2 580 2 621 Tabel 9 Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw; in 1973 en 1974 verstrekte garanties 1973 19742 Aantal posten Verstrekte garanties (x f1000) Aantal posten Verstrekte garanties (xf1000) Akker- en weidebouw Tuinbouw Diversen 1 285 610 1 107 467 46108 40 1 215 708 118 648 62 609 Totaal 1 896 153 615 1 923 181 257 Waarvan verstrekt door Rabobanken Andere financiële instellingen 1 822 74 145 752 7 863 1 820 103 169 756 11 501 Totaal 1 896 153 615 1 923 181 257 Rabobanken: Akker- en weidebouw Tuinbouw Diversen 1 240 581 1 102 695 43 017 40 1 144 676 110891 58 865 Totaal 1 822 145 752 1 820 169 756 1 inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken 2 voorlopige cijfers 59

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 31