Statistische gegevens 1974 1973 1972 37 355 31 759 27 611 1 737 1 534 1 906 2 471 1 066 905 1 506 1 516 1 490 23 318 20 573 16 999 4 274 3 782 3 663 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 24 060 20 650 17 480 15 070 12710 11 220 10 070 2 297 907 1 256 14 866 2 540 2 014 411 1 151 13 066 2 200 1 325 518 1 251 10 790 2 050 1 210 384 1 119 9 360 1 950 970 292 1 061 7 800 2 040 878 321 1 021 6 750 1 775 810 303 1 019 5 810 1 625 792 16 887 1 395 1 978 1 048 686 561 125 763 14 569 997 1 719 874 549 434 115 378 12 986 678 1 491 768 408 330 78 446 11 359 344 1 332 489 321 254 67 315 10 076 108 1115 437 280 216 64 426 8 855 3 1 041 381 235 175 60 361 7 978 925 336 187 138 49 1 202 3 005 16 681 677 5 840 1 343 398 592 1 228 2 892 14 667 631 5 469 1 049 402 543 1 243 2 780 12 401 543 4 260 164 369 381 1 262 2 363 7 217 526 3 908 353 359 1 273 2 282 6 438 509 3 564 323 339 57 Tabel 3 Tien jaar kerngegevens Bedragen in miljoenen guldens Balanstotaal Uitzettingen Schatkistpapier Uitzettingen op korte termijn Effecten Kredietverlening Beleggingen op lange termijn Toevertrouwde middelen Middelen op termijn Spaargelden Rekeningen-courant: privé-rekeningen overige rekeningen Reserves 1 Baten Lasten 2 Winst3 4 079 1 343 839 21 876 21 303 19 338 2 550 2118 1 731 2 430 2 350 2 338 1 674 1 398 1 197 1 295 1 045 843 1 046 841 671 249 204 172 Aantallen Aangesloten banken Vestigingen Personeelsleden Leden (x 1000) Spaarrekeningen (x1000) Privé-rekeningen (x1000) Overige rekeningen-courant (x 1000) Leningen (x1000) 1 079 1 133 1 187 3155 3130 3 072 19 795 18 552 17 603 830 795 731 6 720 6 460 6 214 1 925 1 765 1 569 404 401 398 720 682 636 1 Na winstverdeling. De stijging van de reserves in 1969 is mede een gevolg van herwaardering van gebouwen. 2 Inclusief belasting. 3 Inclusief toevoeging aan de voorziening voor bedrijfsrisico's; vóór 1972 inclusief reserveringen. 56 597 5 037 700 395 488 1 249 2 632 10 395 571 4616 407 387 437 1 256 2 473 8 395

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 30