Inhoudsopgave 4 Personalia 7 Kerngegevens 17 Aan de algemene vergadering 18 Economische ontwikkeling 26 Gang van zaken in de organisatie 26 Uitzettingen 30 Toevertrouwde middelen 31 Internationale activiteiten 32 Dienstverlening 33 Organisatorische aspecten 33 Bedrijfsresultaten organisatie 35 Het bedrijf van de centrale bank 37 Jaarrekeningen 55 Voorstel tot bestemming van de winst van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbankg.a. 56 Statistische gegevens 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 3