Voorstel tot bestemming van de winst van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Aan de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeissen- Boerenleenbank g.a. aangesloten banken. Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 69 van de statuten het verslag, de balans en de winst- en verliesrekening hebben onderzocht. Mede op grond van de verklaring van de accountants Moret Limperg, stellen wij u voor: de balans en winst- en verliesrekening vast te stellen, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en de raad van beheer en de hoofddirectie te dechargeren. Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 1975. De raad van toezicht O.W.A. Baron van Verschuer F.W.J. Kriellaars L.G.J. Alkemade G.J.M. Berendsen H. Biemans T. Brouwer L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans N. Huyts H. de Jong J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik 54 Het beschikbare saldo bedraagt: Winst 1974 f 65101 000 Onverdeeld saldo A° P° 432 000 f 65 533 000 Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt: Dividend 8% conform artikel 70 lid 1 van de statuten, reeds als interimdividend uitgekeerd f 17 388 000 Toe te voegen aan de reserve conform artikel 70 lid 2 van de statuten 47 900 000 Over te brengen naar nieuwe rekening 245 000 f 65 533 000 Na aanneming van het voorstel tot winstbestemming zullen de reserves f 364 000 000 bedragen Utrecht, 10 maart 1975. De raad van beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R.Renkema De hoofddirectie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 55

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 29