Balans Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. per 31 december 1974 1 736 883 000 2 466 829 000 1 321 222 000 2 409 038 000 5 454 478 000 948138 000 114725 000 f 14 859 583 000 1974 1974 Activa Kas, kassiers en daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland Schatkistpapier Uitzettingen op korte termijn Effecten Debiteuren Uitzettingen op lange termijn Deelnemingen Gebouwen en inventaris 352 073 000 56197000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 262 614 000 1973 313548000 48806000 1 532800000 1 063 968000 1 308328000 1 763558000 4 914 156000 507892 000 99 146000 f 11 552 202 000 f 42149000 42 1973 Kapitaal f 250 212 000 f 217494000 Reserves f 364 000 000 f 311989000 Kapitaalobligaties f 100 000 000 f Obligatielening f 50 000 000 f 50 000 000 Deposito's f 1 274 501 000 f 832486000 Spaargelden f 25108 000 f 26543000 Crediteuren f 12 098 115 000 f 9561079000 Bankiers in binnen- en buitenland f 697 402 000 f 552 179000 Onverdeeld winstsaldo f 245 000 f 432 000 f 14 859 583 000 f 11552202 000 Gestelde borgtochten en garanties f 262 614 000 f 42 149 000 43

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 23