I Gecombineerde winst-en verliesrekening over 1974 Winstverdeling f 148 863 000 f 247 000 f 149 110 000 41 1974 1973 Baten Rente f 1 076 528 000 850379000 Provisie f 218 376 000 f 194894000 f 1 294 904 000 f 1 045273000 Kosten Personeelskosten f 592 771 000 f 469078000 Algemene kosten f 238 765 000 f 196917000 Afschrijvingen f 71 080 000 f 63032 000 f 902 616 000 f 729027000 Winst vóór voorziening en belasting f 392 288 000 f 316246000 Toevoeging voorziening voor bedrijfsrisico's f 101 030 000 f 72 786 000 Winst vóór belasting f 291 258 000 f 243460000 Belasting f 142 812 000 f 130690000 Winst f 148 446 000 f 112 770000 Onverdeeld saldo per 31 december vorig boekjaar f 664 000 f 1 424000 Beschikbare winst f 149 110 000 f 114194000 40 Toegevoegd aan de algemene reserve Onverdeeld saldo 1974 1973 f 113530000 f 664000 f 114194 000

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 22