Gecombineerde balans per 31 december 1974 2 470 523 000 1 506 050 000 5 249 305 000 24 203 317 000 165182 000 1 262 019 000 1974 1973 Activa Kas, kassiers en daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland Schatkistpapier Uitzettingen op korte termijn Effecten Debiteuren Uitzettingen op lange termijn Deelnemingen Gebouwen en inventaris 698 391 000 63 000 000 1 737 483 000 629309000 55968000 1 533 700000 1 065 792 000 1 516020000 4 197 571 000 21 519342 000 147034000 1 093830 000 f 37 355 270 000 1 31758566000 Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties 128 503 000 77 149000 38 1974 1973 Reserves Kapitaalobligaties Obligatieleningen Deposito's Spaargelden Crediteuren Bankiers in binnen- en buitenland Onverdeeld winstsaldo f 1 673 884 000 f 100 000 000 f 215 595 000 f 3 763 706 000 f 21 875 779 000 f 9 018 470 000 f 707 589 000 f 247 000 f 1398460000 f 136173000 f 1207 054 000 f 21302633000 f 7149226000 f 564356000 f 664 000 f 37355270000 f 31 758 566 000 Gestelde borgtochten en garanties f 128 503 000 f 77149 000 39

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 21