T Jaarrekeningen In de gecombineerde jaarrekening zijn verwerkt de gegevens van de gezamenlijke aangesloten banken, van de Centrale Bank met haar meerderheids deelnemingen, van de n.v. Boeren-Hypotheekbank en de Raiffeisenhypotheekbank n.v., van de Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij Rabobanken g.a., van de Onderlinge Delcrederemaatschappij Centrale Rabobank u.a. en de Onderlinge Waarborgmaat schappij Rabobanken g.a. 37

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1974 | | pagina 20