Inhoud Personalia 3 Kerngegevens 5 Aan de Algemene Vergadering 7 Economische ontwikkeling 8 Het economisch wereldbeeld 8 Aspecten van de wereldvoedselsituatie 8 De conjuncturele ontwikkeling in Nederland in 1973 11 Geld-en kapitaalmarkt 12 Land- en tuinbouw 13 Visserij 1 q Midden- en kleinbedrijf buiten de landbouw 17 Bouwnijverheid 18 Gang van zaken in de organisatie 21 Uitzettingen 21 Toevertrouwde middelen 23 Internationale activiteiten 25 Dienstverlening 25 Bedrijfsresultaten 26 Organisatorische aspecten 27 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. 29 Aangesloten banken 42 Gecombineerde balans en resultatenrekening 46 n.v. Boeren-Hypotheekbank 49 Raiffeisenhypotheekbank n.v. 57 Onderling Raiffeisengarantiefonds 65 n.v. Landbouwkredietverzekering Eindhoven 73 Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. 81 Stichting Garantiefonds voor Land- en Tuinbouw 88 Statistische gegevens 90 96 De foto's in dit jaarverslag hebben betrekking op aspecten van de wereldvoedselorganisatie en zijn welwillend ter beschikking gesteld door de NOVIB (pag.'s 4 en 20), de Stichting Public Relations voor Land en Tuinbouw (pag. 6), het Foto-archief Kon. Inst. van de Tropen (pag. 10) en Ed van der Elsken (pag. 14). Typografische verzorging: Drukkerij Lecturis, Eindhoven

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 50