Statistische gegevens Tabel 4 Spaaroverschotten 1969 - 1973 (in miljoenen guldens, exclusief rente) Rabobanken Bondsspaarbanken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal 1969 1 116 444 130 10 448 2 148 1970 1 014 325 135 6 593 2 073 1971 1 636 568 388 11 1 398 4 001 1972 1 681 668 532 10 1 262 4 153 1973" 1 075 527 304 24 —89 1 841 Tabel 5 Aanwas van spaargelden 1969 - 1973 (in miljoenen guldens, inclusief rente) Rabobanken Bondsspaarbanken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal In procenten van het spaartegoed per 1 januari Rabobanken Bondsspaarbenken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal 1969 1 627 721 348 5 609 3 310 14.3 10.4 6,6 2,1 13,9 11,8 1970 1 610 665 405 17 818 3 515 12,4 8,7 7,2 7,1 16,4 11,1 1971 2 291 958 701 24 1 666 5 640 15,7 11,5 1,7 9,3 28,7 16,1 1972 2 451 1 091 883 24 1 573 6 022 14,5 11,8 13,2 8,5 21,1 14,8 1973" 1 97 1 01 70, 40 302 4 040 10,2 9,8 9,3 13,1 3,3 Tabel 6 Spaartegoeden per 31 december 1969 - 1973 (inclusief rente) in miljoenen guldens Rabobanken Bondsspaarbanken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal procentuele verdeling Rabobanken Bondsspaarbanken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal 1969 1970 1971 1972 1973' 12 986 14 596 16 887 19 338 21 312 7 637 8 302 9 260 10 351 11 367 5 594 5 999 6 700 7 583 8 291 240 257 281 305 383 4 981 5 799 7 465 9 038 9 340 31 438 34 953 40 593 46 615 50 693 41,3 41,7 41,6 41,5 42,1 24,3 23,8 22,8 22,2 22,4 17,8 17,2 16,5 16,3 16,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 15,8 16,6 18,4 19,3 18,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken voorlopige cijfers 92 Statistische gegevens Tabel 7 Aantallen spaarrekeningen 1969 - 1973 in duizenden Rabobanken Bondsspaarbank Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken* Totaal indices op basis 1968 100 Rabobanken Bondsspaarbanken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal 1969 5 037 5 034 5 657 72 1 176 16 976 109 103 99 107 122 104 Tabel 8 Gemiddeld tegoed per spaarrekening 1969 - 1973 in guldens Rabobanken Bondsspaarbanken Rijkspostspaarbank Overige banken Handelsbanken Totaal 1969 2 578 1 517 989 3 333 4 236 1 852 inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken voorlopige cijfers Akker- en weidebouw Tuinbouw Diversen Totaal Waarvan verstrekt door Rabobanken Andere financiële instellingen Totaal Rabobanken: Akker- en weidebouw Tuinbouw Diversen Totaal 1970 1971 1972 5 469 5 840 6 214 5 182 5 273 5 390 5 637 5 594 5 605 75 77 77 1 438 1 729 1 904 17 801 18 513 19 190 118 126 134 106 108 110 99 98 98 112 115 115 149 180 198 110 114 118 1970 1971 1972 2 669 2 892 3 112 1 602 1 756 1 920 1 064 1 198 1 353 3 427 3 649 3 961 4 033 4 318 4 747 1 964 2 193 2 429 in 1972 en 1973 verstrekte garanties 1972 Aantal Verstrekte Aantal posten garanties posten (x f 1000) 982 58 876 1 285 737 42 564 610 4 660 1 1 723 102 100 1 896 1 672 98 776 1 822 51 3 324 74 1 723 102 100 1 896 952 57 076 1 240 718 41 550 581 2 150 1 1973** 6 510 5 500 5 600 83 2 069 19 762 44 112 98 124 215 122 1973*" 3 274 2 067 1 481 4 614 4 514 2 565 1 672 98 776 1 822 1973 Verstrekte garanties (x f 1000) 107 467 46 108 40 153 615 145 752 7 863 153 615 102 695 43 017 40 145 752 93

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 48