Stichting Garantiefonds voor Land- en Tuinbouw Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa 1973 1972 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Effecten Vordering wegens lopende garanties 173 007 300 000 96 553 144 615 300 000 125885 569 560 f 570 500 Resultatenrekening Schade-uitkeringen f 602 f 6359 Overboeking naar reserve voor toekomstige verplichtingen 28 392 22 469 28 994 f 28 828 Het Bestuur van de Stichting Garantiefonds voor Land- en F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop n'nbouw De Accountant Moret Limperg Stichting Garantiefonds voor Land- en Tuinbouw Passiva 1973 1972 Reserve voor toekomstige verplichtingen: Saldo vorige jaren f 444 515 f 422 046 Uit winst boekjaar 28 392 22 469 f 472 907 f 444 515 Stichtingskapitaal 100 100 Lopende garanties 96 553 125 885 569 560 f 570 500 Rente f 28 994 f 28 118 Retour ontvangen schade-uitkeringen - f 28 994 7 28 828 Voor akkoord: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 46