Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa 1973 1972 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Ledenomslag Effecten Deposito Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Diverse debiteuren 127 056 f 528 390 311 401 200 000 37 960 158 322 326 011 200 C00 73 470 1 204 807 f 757 803 Resultatenrekening Bedrijfskosten Schaden f 744 f 758 199 1 011 308 421 758 943 309 432 De Directie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak De Accountant Moret Limperg 82 Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbanken u.a. Passiva 1973 1972 Waarborgkapitaal Algemeen Reservefonds Voorziening voor belasting Te betalen schaden Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Diverse crediteuren 200 000 250 000 34 032 720 775 200 000 250 000 34 032 201 925 47 989 23 857 1 204 807 757 803 Premiën f 218 490 f 124 715 Rente 12063 26395 Ledenomslag 628 390 158 322 758 943 f 309 432 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema 83

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 43