Kerngegevens (Bedragen in miljoenen guldens) 1973 1972 Balanstotaal Uitzettingen Schatkistpapier Beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren Beleggingen op lange termijn Toevertrouwde middelen Middelen op termijn Spaargelden Rekeningen-courant: privé-rekeningen overige rekeningen Reserves Baten Lasten Winst en reserveringen 31 246 1 359 1 065 1 496 20 316 3 798 1 334 21 312 2 118 2 353 1 380 1 045 859 186 27 103 1 635 905 1 470 16811 3 663 839 19338 1 731 2 338 1 184 843 686 157 Aantallen 1973 1972 Aangesloten banken 1 133 1 187 Vestigingen 3 130 3 072 Personeelsleden 18 524 17 586 Leden 795 000 731 000 Spaarrekeningen 6 510 000 6214 000 Privé-rekeningen 1 765 000 1 569 000 Overige rekeningen-courant 401 000 398 000 Leningen 700 000 636 000 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 4