Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. Raad van Toezicht Raad van Beheer Hoofddirectie Algemeen adviseur Directeuren en Onderdirecteuren Accountants mr. R.J. van Beekhoff, voorzitter prof. dr. F.W.J. Kriellaars, plaatsvervangend voorzitter N. Huyts, secretaris G.J.M. Berendsen, plaatsvervangend secretaris L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus ir. G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik C.G.A. Mertens, voorzitter mr. C.Th.E. Graaf van Lijnden van Sandenburg, plaatsvervangend voorzitter Jhr. mr. dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, secretaris prof. dr. C.F. Scheffer, plaatsvervangend secretaris mr. J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten mr. J.L.M. Niers R. Renkema dr. A.J. Verhage, voorzitter drs. R. Manschot, plaatsvervangend voorzitter drs. F.P.J. Bakx, plaatsvervangend voorzitter drs. J.A. van Ogtrop Jhr. mr. J.C. Greven mr. T.J. Jansen Schoonhoven prof. dr. G.J.M. Vlak mr. Ph.C.M. van Campen mr. F.H. Brust, directeur L.J.H.M. Sonnenschein, directeur H.J. Kerkmeester, onderdirecteur mr. H.J.A.E.M. Klarenbeek, onderdirecteur drs. G.A.A. van der Linden, onderdirecteur C.L. van Niekerk, onderdirecteur R.C. Nijmeijer, onderdirecteur drs. A. Nijssen, onderdirecteur mr. M.F.L. Zegers, onderdirecteur Moret Limperg 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 3