n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa 1973 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Effecten Effecten van de belegde reserve Diverse debiteuren Leningen Deelnemingen 2 283 184 f 3 913 554 1 932 921 1 917 793 10 047 452 Resultatenrekening Bedrijfskosten Schaden Voorziening voor bedrijfsrisico's Belasting Winst 414 443 293 678 500 000 800 000 872 418 349 246 303 174 500 000 750 000 800 479 2 880 539 f 2 702 899 De Directie De Accountant F.P.J. Bakx Camps, Obers en Co. J.A. van Ogtrop 74 n.v. Landbouwkredietverzekering 'Eindhoven' Passiva Kapitaal Algemene reserve Diverse crediteuren Premiën Rente Diversen 1973 1972 1 250 000 4 864 339 3 933 113 1 250 000 3 975 545 3 063 826 10 047 452 f 8289 371 2 296 718 181 156 402 665 2 251 818 254 333 196 748 2 880 539 f 2 702 899 De Raad van Commissarissen en het College van gedelegeerde Commissarissen C.G.A. Mertens C.F. Scheffer E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers F.W.J. Kriellaars C.J.F. Oomen L.P.M. de Kok N. Huyts R. Hermus G.J.S. Smit H. Biemans G.A.A. Horsmans W.K.E. van der Willik Tevens gedelegeerd commissaris

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 39