Onderling Raiffeisengarantiefonds Het beschikbaar saldo van afdeling C bedraagt 566 420 Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt' 6% rente over het aandelenkapitaal, reeds in 1973 uitgekeerd Toe te voegen aan de reserve Toe te voegen aan de premierestitutie- rekening 1 566 420 200 857 500 000 865 563 Voorts stellen wij u voor de nadelige saldi van Afrip!'"9 Ft 398 666 AfdelmgB 1 110 694 nmtn 1 509 360 om te slaan over de leden. Utrecht, februari 1974. De Raad van Beheer C.G.A. Mertens van Lijnden van Sandenburg van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema De Directie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 70 Onderling Raiffeisengarantiefonds Aan de Algemene Vergadering van de Onderlinge Kredietverzekeringsmaatschappij Rabobanken g.a. Wij delen u mede, dat wij de jaarrekening van het Onderling Raiffeisengarantiefonds over het boekjaar 1973 overeen komstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg stellen wij u voor de rekening en verantwoording van de Raad van Beheer en de Directie vast te stellen en de winst van afdeling C te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel. Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 1974. De Raad van Toezicht F.W.J. Kriellaars N. Huyts G.J.M. Berendsen L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik Mr. R.J. van Beekhoff was wegens ziekte verhinderd te tekenen. 71

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 37