Onderling Raiffeisengarantiefonds Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa 1973 7971 Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. Ledenomslag Te vorderen premie Te vorderen rente Geldleningen op korte termijn Effecten Geldleningen op lange termijn 754 112 1 509 360 1 688 000 425 818 1 050 000 7 631 259 2 400 000 3 593 353 55/53 284 3M 7 900 973 700 1 5 458 549 f 12 534 <01 Resultatenrekening Bedrijfskosten Schaden Koersverlies effecten Belasting Winst 233 655 1 989 359 646 945 1 566 420 4 436 379 250 177 674 650 36555 751 273 1 537 16 3249811 De Directie De Accountant A.J. Verhage Moret Limpe R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 66 Onderling Raiffeisengarantiefonds Passiva 1973 1972 Kapitaal Reserve Premierestitutierekening Te betalen schaden Te betalen en vooruitontvangen posten 3 347 290 6 611 016 2 184 409 2 456 486 859 348 3 347 890 6 111 016 1 376 746 819 638 879 111 15 458 549 12 534 401 Premiën Rente Koerswinst effecten Ledenomslag 2 223 269 699 970 3 780 1 509 360 2 733 270 516546 4 436 379 f 3 249 816 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens van Lijnden van Sandenburg van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema 67

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 35