Raiffeisenhypotheekbank n.v. Voorstel tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt 414 146 Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt: Uit te keren 8% dividend 73 134 Toe te voegen aan de Algemene reserve 335 962 414 146 Na aanneming van ons voorstel zal de Algemene reserve f 1 415 448 bedragen. Utrecht, februari 1974. De Directie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 62 Raiffeisenhypotheekbank n.v. Aan de aandeelhouders van de Raiffeisenhypotheekbank n.v. Wij delen u mede, dat wij de jaarrekening over het boekjaar 1973 overeenkomstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg stellen wij u voor de rekening en verantwoording van de Directie vast te stellen en de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel. Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 april 1974. De Raad van Commissarissen C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema 63

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 33