Raiffeisenhypotheekbank n.v. Balans en resultatenrekening Balans Activa 1973 per 31 december Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. f Te ontvangen rente 1 484 726 Dienst schulden op lange termijn 424 600 Hypothecaire leningen 65 930 130 f 67 839 456 Resultatenrekening Bedrijfskosten f 112 143 Afschrijving dienst schulden op lange termijn 75 500 Belasting 382 287 Winst 414 146 f 984 076 De Directie De Accountant A.J. Verhage Moret Limperg R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 58 Raiffeisenhypotheekbank n.v. Passiva 1973 1972 Kapitaal Algemene reserve Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. 977 300 1 415 448 51 300 000 2 747 302 11 399 406 977 300 1 079 486 50 300 000 7 425 231 67 839 456 f 59 782 017 Rente Provisie 806 496 177 580 554 458 140 518 984 076 f 694 976 De Raad van Commissarissen C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema 59

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 31