n.v. Boeren-Hypotheekbank Voorstel tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt: Uit te keren 8% dividend f Toe te voegen aan de Algemene reserve f 4 457 389 Na aanneming van ons voorstel zal de reserve f 13.004.661 bedragen. Utrecht, februari 1974. De Directie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak f 4 457 389 1 60 000 4 297 389 54 n.v. Boeren-Hypotheekbank Aan de Algemene Vergadering van de n.v. Boeren-Hypotheekbank Wij delen u mede dat wij de jaarrekening over het boekjaar 1973 overeenkomstig de gevoerde administratie hebben bevonden. Mede op grond van de hierna volgende verklaring van de accountants Moret Limperg stellen wij u voor de rekening en verantwoording van de Directie vast te stellen en de winst overeenkomstig het gedane voorstel te verdelen. Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 1974. De Raad van Commissarissen C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema F.W.J. Kriellaars N. Huyts G.J.M. Berendsen L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik Mr. R.J. van Beekhoff was wegens ziekte verhinderd te tekenen. 55

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 29