n.v. Boeren-Hypotheekbank Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa Kas, kassier Te ontvangen rente Dienst schulden op lange termijn Hypothecaire leningen van de belegde reserve Hypothecaire leningen 1973 20 465 907 15 569 967 962 178 7 834 081 940 257 886 7971 767 85: 8 569 381 642 531 6 181 49t 603 188 611 985 090 019 f 618 743894 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijving dienst schulden op lange termijn Voorziening voor bedrijfsrisico's Belasting Winst 646 987 807 720 1 000 000 4 200 000 4 457 389 730 654 548401 500 009 2 425 009 2 226 99.7 11 112 096 f 6431 047 De Directie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C, Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak De Accountant Moret Limperg 50 n.v. Boeren-Hypotheekbank Passiva 1973 1972 Kapitaal Algemene reserve Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Inhoudingen op hypotheken Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank g.a. 2 000 000 13 004 661 801 572 900 11 3 801 423 54 711 035 2 000 000 8 421 893 521 474 600 63 717 875 15 112 568 8 016958 985 090 019 f 618743894 Rente Provisie 8 600 351 f 2 511 745 5 655 567 775 480 11 112096 f 6 431 047 De Raad van Commissarissen en het College van gedelegeerde Commissarissen C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema F.W.J. Kriellaars N. Huyts G.J.M. Berendsen L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonneveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik Mr. R.J. van Beekhoff was wegens ziekte verhinderd te tekenen. Tevens lid van het College van Gedelegeerde Commissarissen 51

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 27