Gecombineerde Balansen Resultatenrekening Balans Activa 1973 per 31 december Kas, kassiers en daggeldleningen f 629 309 000 f 551 576 OOC Bankiers in binnen- en buitenland 55 968 000 46 516 OOC Schatkistpapier 1 358 700 000 1 634 700 COC Beleggingen op korte termijn 1 064 742 000 904 541 OOC Effecten 1 496 228 000 1 470 028 OOC Debiteuren in rekening-courant 2 835 399 000 2 169 468 OOC Diverse debiteuren 1 273 440 000 928 418 OOC Leningen 17 480 954 000 14 641 894 000 Beleggingen op lange termijn 3 798 070 000 3 662 557 OOC Deelnemingen 159 478 000 137 607 OOC Gebouwen en inventaris 1 093 830 000 955 722 OOC f 31 246 118 000 f 27 103 027 000 f 524 972 000 52 147 000 108 369 000 63292 001 1 252 OOC 92 568 00C f 842 600 OOC Resultatenrekening Bedrijfskosten f 666 854 000 Afschrijvingen 63 032 000 Belasting 129 243 000 Voorziening voor bedrijfsrisico's 72 286 000 Reservering Winst 11 3 858 000 1 045 273 000 46 Gecombineerde balans en resultatenrekening 1973 1972 Passiva Reserves f 1 380 111 000 Obligatielening 50 000 000 Middelen op lange termijn 1 284 427 000 Spaargelden 21 311 633 000 Crediteuren in rekening-courant 4 471 015 000 Diverse crediteuren 2 183 912 000 Bankiers in binnen- en buitenland 564 356 000 Onverdeeld winstsaldo 664 000 f 31 246 118 000 7 184 382 000 50 000 000 788 943 000 19 337 904 000 4 069 384 000 1 431 690 000 239 300 000 1 424 000 27 103 027 000 Rente Provisie 850 379 000 f 194 894 000 695016000 147 584 000 1 045 273 000 842 600 000 47

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 25