Aangesloten banken Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa 1973 1972 Kas en kassiers f 314 754 000 f 283 813 000 Bankiers 6 252 000 8 114 OCO Centrale Bank, rekening-courant 7 881 420 000 8 337 157 000 Beleggingen op korte termijn 774 000 30 OCO Effecten 867 601 000 747 155 000 Debiteuren in rekening-courant 1 998 660 000 1 650 128 000 Diverse debiteuren 300 546 000 239 332 000 Leningen 15 149 392 000 12 644 272 000 Beleggingen op lange termijn 185 433 000 187 068 000 Centrale Bank deposito's 530 120 000 76 473 000 Deelnemingen 224 303 000 194 179 000 Gebouwen en inventaris 957 538 000 836848 000 f 28 416 793 000 f 25 204 569 00( Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties 35 000 000 f 28 000 00L Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen Belasting Voorziening voor bedrijfsrisico's Reserveringen Winst 537 904 000 55 266 000 77 942 000 49 824 000 72 228 000 793 164 000 f 425 845 000 46844 000 66 962 000 43 292 000 1 252 000 58 324 000 642 519 000 42 Aangesloten banken Passiva 1973 1972 Reserves f 978 636 000 Deposito's 1 048 892 000 Spaargelden 21 285 090 000 Crediteuren in rekening-courant 4 358 938 000 Diverse crediteuren 646 269 000 Centrale Bank rekening-courant 14 563 000 Bankiers 12 177 000 Winst 72 228 000 843 278 000 504 036 000 19307 983 000 3 936 508 000 528 036 000 12 743 000 13 661 000 58 324 000 28 416 793 000 25 204 569 000 Borgtochten en garanties 35 000 000 28 000 000 Rente f 609 441 000 f 502 892 000 Provisie 172 795 000 129381000 Diversen 10 928 000 10 246 000 793 164 000 1 642 519 000 43

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 23