Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Voorstel tot winstverdeling Het beschikbare saldo bedraagt: Winst 1973 50 636 610 Onverdeeld saldo A°P° 07 071 50 733 981 Wij stellen u voor dit aan te wenden als volgt: Dividend 8% conform artikel 70 lid 1 van de statuten, reeds als interimdividend uitgekeerd 14 992 880 Toe te voegen aan de reserve conform artikel 70 lid 2 van de statuten 35 308 505 Over te brengen naar nieuwe rekening 432 596 50 733 981 Na aanneming van het voorstel tot winstverdeling zullen de reserves f 311 989 000 bedragen. Utrecht, februari 1974 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten L.J.M. Niers R. Renkema De Hoofddirectie A.J. Verhage R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 40 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Aan de bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank G.A. aangesloten banken Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 69 van de statuten het verslag, de balans en de resultatenrekening hebben onderzocht. Mede op grond van de verklaring van de accountant Moret Limperg, stellen wij U voor: de balans en resultatenrekening vast te stellen, de winst te verdelen overeenkomstig het gedane voorstel en de Raad van Beheer en de Hoofddirectie te dechargeren. Aldus vastgesteld in de vergadering 18 april 1974 De Raad van Toezicht F.W.J. Kriellaars N. Huyts C.J.M. Berendsen L.G.J. Alkemade H. Biemans L.A.M. Elenbaas R. Hermus G.A.A. Horsmans H. de Jong L.P.M. de Kok J.F. Marsman T. Meijer Jzn. C.J.F. Oomen G. Schuyt Kzn. G.J.S. Smit Jac. Sonnenveld G. Vredeveld W.K.E. van der Willik Mr. R.J. van Beekhoff was wegens ziekte verhinderd te tekenen. 41

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 22