Centrale Bank Balans en resultatenrekening Balans per 31 december Activa 1973 1972 Kas, kassiers en daggeldleningen Bankiers in binnen- en buitenland Schatkistpapier Beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren in rekening-courant Diverse debiteuren Leningen Beleggingen op lange termijn Deelnemingen Gebouwen en inventaris Vorderingen wegens gestelde borgtochten en garanties f 313 548 193 f 267 252 952 48 806 480 37 372 399 1 357 800 000 1 630 400 000 1 063 967 865 904 510 998 1 300 331 160 1 243 074 342 844 860 210 523 812 802 953 697 496 675 416 796 1 301 518 455 1 342 154 556 3 612 637 220 3 475 488 631 515 889 054 336 970 657 99 146 000 82 629 627 f 11 412 202 133 f 10 519 083 8 0 f 42 148 556 f 39 513 141 Resultatenrekening Bedrijfskosten Afschrijvingen Voorziening voor bedrijfsrisico's Belasting Winst 137 846 718 6 612 000 21 000 000 46 000 000 50 636 610 108 494 801 4 539 424 19 500 000 38 000 000 40 104 717 262 095 328 f 210 638 9< 2 De Hoofddirectie De Accountant A.J. Verhage Moret Limperg R. Manschot F.P.J. Bakx J.A. van Ogtrop J.C. Greven T.J. Jansen Schoonhoven G.J.M. Vlak 30 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank g.a. Passiva 1973 1972 Kapitaal f 217 494 000 f 187 411 000 Reserves 311 989 000 269 319 495 Obligatielening 50 000 000 50 000 000 Deposito's 832 487 774 457 552 742 Spaargelden 26 543 191 29 920 968 Crediteuren in rekening-courant 8 019 402 157 8 470 048 075 Diverse crediteuren 1 401 674 598 829 094 841 Bankiers in binnen- en buitenland 552 178 817 225 639 318 Onverdeeld saldo 432 596 97 371 11 412 202 133 f 10 519 083 810 Gestelde borgtochten en garanties 42 148 556 f 39 513 141 Rente Provisie 243 983 197 18112131 196 120 512 14 518 430 262 095 328 f 210 638 942 De Raad van Beheer C.G.A. Mertens Van Lijnden van Sandenburg Van Nispen tot Pannerden C.F. Scheffer J.S. Biesheuvel E.J.M. Kolfschoten J.L.M. Niers R. Renkema 31

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1973 | | pagina 17