1 3 4 6 6 7 9 13 14 16 19 19 23 26 27 28 30 36 48 50 52 60 68 76 84 90 Personalia Kerngegevens Aan de Algemene Vergadering Economische ontwikkeling Conjunctuur Geld- en kapitaalmarkt Land- en tuinbouw Visserij Midden- en kleinbedrijf buiten de landbouw De woningbouw Gang van zaken in de organisatie Uitzettingen Toevertrouwde middelen Dienstverlening Bedrijfsresultaten Organisatie aspecten Balans en resultatenrekening van de aangesloten banken Balans en resultatenrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. Gecombineerde balans en resultatenrekening van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A. en aangesloten banken, waarin geconsolideerd de N.V. Boeren-Hypotheekbank en de Raiffeisen- hypotheekbank N.V. Accountantsverklaring Balans en resultatenrekening van de N.V. Boeren- hypotheekbank Balans en resultatenrekening van de Raiffeisen- hypotheekhank N.V. Balans en resultatenrekening van het Onderling Raiffeisengarantiefonds Balans en resultatenrekening van de N.V. Landbouw kredietverzekering Eindhoven Balans en resultatenrekening van het Onderling Waarborgfonds der Boerenleenbank U.A. Balans en resultatenrekening van de Stichting Garantiefonds voor Land- en Tuinbouw Statistische gegevens 92

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 50