2 049 38 2 087 91 912 2 310 94 222 1 672 51 1 723 98 706 3 324 102 030 Tabel 4 Spaaroverschotten 1968 - 1972 (in miljoenen guldens, exclusief rente) 1968 1969 1970 1971 1972* Rabobanken 868 1 116 1 014 1 636 1 680 Bondsspaarbanken 367 444 325 568 668 Rijkspostspaarbank 210 130 135 388 532 Overige banken 13 10 6 11 1 0 Handelsbanken* 560 448 593 1 398 1 261 Totaal 2 018 2 148 2 073 4 001 4 151 Tabel 5 Aanwas van spaargelden 1968 -1972 (in miljoenen guldens, inclusief rente) 1968 1969 1970 1971 1972* Rabobanken 1 283 1 627 1 610 2 291 2 452 Bondsspaarbanken 527 721 665 958 1 090 Rijkspostspaarbank 406 348 405 701 883 Overige banken 17 5 17 24 24 Handelsbanken* 706 609 818 1 666 1 573 Totaal 2 939 3 310 3 515 5 640 6 022 In procenten van het spaartegoed per 1 januari Rabobanken 12,7 14,3 12,4 15,7 14, Bondsspaarbanken 8,2 10,4 8,7 11,5 11,: Rij kspostspaarbank 8,4 6,6 7,2 1,7 13, Overige banken 7,8 2,1 7,1 9,3 8, Handelsbanken 19,3 13,9 16,4 28,7 21, Totaal 11,7 11,8 11,1 16,1 14,1 Tabel 6 Spaartegoeden per 31 december 1968- 1972 (inclusief rente) in miljoenen guldens 1968 1969 1970 1971 1972* Rabobanken 11 359 12 986 14 596 16 887 19 339 Bondsspaarbanken 6 916 7 637 8 302 9 260 10 350 Rijkspostspaarbank 5 246 5 594 5 999 6 700 7 583 Overige banken 235 240 257 281 305 Handelsbanken* 4 372 4 981 5 799 7 465 9 038 Totaal 28 128 31 438 34 953 40 593 46 615 procentuele verdeling Rabobanken 40,4 41,3 41,7 41,6 41,5 Bondsspaarbanken 24,6 24,3 23,8 22,8 22,2 Rijkspostspaarbank 18,7 17,8 17,2 16,5 16,3 Overige banken 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 Handelsbanken* 15,5 15,8 16,6 18,4 19,4 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken voorlopige cijfers 94 Tabel 7 Aantallen spaarrekeningen 1968 - 1972 in duizenden 1968 1969 1970 1971 1972* Rabobanken 4 616 5 037 5 469 5 840 6 150 Bondsspaarbanken 4 903 5 034 5 182 5 273 5 350 Rijkspostspaarbank 5 697 5 657 5 637 5 594 5 605 Overige banken 67 72 75 77 80 Handelsbanken* 963 1 176 1 438 1 729 2 000 Totaal 16 246 16 976 17 801 18 513 19 185 op basis indices 1967 100 Rabobanken 108 118 128 137 144 Bondsspaarbanken 103 106 109 111 113 Rijkspostspaarbank 101 100 100 99 99 Overige banken 87 94 97 100 104 Handelsbanken* 112 137 167 201 232 Totaal 105 109 114 119 123 Tabel 8 Gemiddeld tegoed per spaarrekening 1968 -1972 in guldens 1968 1969 1970 1971 1972 Rabobanken 2 461 2 578 2 669 2 892 3 145 Bondsspaarbanken 1 410 1 517 1 602 1 756 1 935 Rijkspostspaarbank 921 989 1 064 1 198 1 353 Overige banken 3 507 3 333 3 427 3 649 3 812 Handelsbanken* 4 540 4 236 4 033 4 318 4 519 Totaal 1 731 1 852 1 964 2 193 2 430 inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken voorlopige cijfers Tabel 9 Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw; in 1971 en 1972 verstrekte garanties 1971 1972 Akker- en weidebouw Tuinbouw Diversen Totaal Aantal posten 954 1 129 4 2 087 Verstrekte garanties (x f 1000) 42 689 50 358 1 175 94 222 Aantal posten 737 982 4 1 723 Verstrekte garanties (x f 1000) 58 826 42 544 660 102 030 Waarvan verstrekt door Rabobanken Andere financiële instellingen Totaal Rabobanken: Akker- en weidebouw Tuinbouw Diversen 932 1 113 4 41 470 49 267 1 175 707 963 2 57 026 41 530 150 Totaal 2 049 91 912 1 672 98 706 95

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 49