Statistische gegevens 1 139 518 1 237 10 756 1 982 378 12 986 678 1 491 446 11 359 344 1 332 451 321 254 67 844 292 1 057 7 808 1 988 315 10 076 108 1115 399 280 216 64 784 321 1 018 6 748 1 738 426 8 855 3 1 041 347 235 175 60 737 303 1 017 5 806 1 591 361 7 978 925 308 187 138 49 640 172 1 081 5 229 1 299 195 7 103 850 273 150 113 37 680 196 1 118 4 203 1 175 84 6 296 740 248 117 79 38 1 243 2 780 14 401 597 5 037 700 395 488 543 4 260 164 369 381 1 262 2 363 7 217 526 3 908 353 359 1 273 2 282 6 438 509 3 564 323 339 1 281 2 181 5 828 495 3 263 298 319 1 287 2 081 5 366 475 2 967 277 286 93 Tabel 3 Tien jaar kerngegevens Bedragen in miljoenen guldens Balanstotaal Uitzettingen Schatkistpapier Beleggingen op korte termijn Effecten Debiteuren Beleggingen op lange termijn Toevertrouwde middelen Middelen op lange termijn Spaargelden Rekeningen-courant: privérekeningen overige rekeningen Reserves Baten Lasten Winst en reserveringen Aantallen Aangesloten banken Vestigingen Personeelsleden Leden (x 1000) Spaarrekeningen (x 1000) Privérekeningen (x 1000) Overige rekeningen-courant (x 1000) Leningen (x 1000) 1972* 1971 1970 27 083 23 534 20 160 1 635 1 919 1 659 905 907 411 1 453 1 241 1 136 16 908 14 847 13 034 3 563 2 438 2 116 815 792 763 19 339 16 887 14 596 1 733 1 395 997 2 333 1 974 1 719 1 114 989 820 848 686 549 689 561 434 159 125 115 1 187 1 202 1 228 3 072 3 005 2 892 17 568 16 663 14 667 731 677 631 6 150 5 840 5 469 1 569 1 343 1 049 398 398 402 636 592 543 De gegevens over 1972 dragen een voorlopig karakter. De stijging van de Reserves in 1969 is mede een gevolg van herwaardering van gebouwen. 92 727 408 330 78 1 031 384 1 106 9 332 1 891 1 249 2 632 10 395 571 4 616 407 387 437 1 256 2 473 8 395

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Rabobank | 1972 | | pagina 48